Palvelut

Kiinteistöhuoltotyöt

* Päivystys 24 h
* Ovenavaukset
* Huoltotyöt
* Ulkoalueiden kunnossapito
* Kiinteistön kunnon valvonta
* Tekninen ylläpito, esim. mittarien luennat, paloilmoittimien kuukausikokeilut
* Liputukset
* Sijaisuudet

Koneella tehtävät työt

* lumenauraus ja hiekoitus
* hiekan poistot
* piha- ja katualueiden sekä parkkihallien puhdistukset
* ruohonleikkuu
* lehtien siivous ja poisvienti

Siivoustyöt

* taloyhtiöiden porrassiivoukset (porraskäytävät, saunatilat, varastot ja muut yleiset
tilat, vahaukset)